Pojasniti odgovornosti, ojačati odgovornosti i stvoriti koristi

Procjena učinka svake radionice jedna je od mjera kompanije i važan pokušaj reforme plata u kompaniji. To je jedini način da efikasno smanjite troškove i poboljšate konkurentnost kompanije. Cijena sirovina povećala se eksponencijalno, a opskrba električnom energijom i nestašica vode ozbiljno su izazvali preduzeća. Moramo se odlučiti da u radionici dobro obavimo evaluaciju učinka i povećamo efikasnost radionice kako bi kompanija imala izlaz. Plan procjene postavlja tri cilja: osnovni cilj, planirani cilj i očekivani cilj. U svakom cilju pokazatelji prvog nivoa kao što su proizvodnja, trošak i dobit čine 50%, a ciljevi upravljanja kao što su kvaliteta, sigurna proizvodnja, tehnološka transformacija i čista proizvodnja 50%. Kada se postavi cilj, od direktora radionica traži se naporni rad.

Da bi se preduzeća dugoročno razvijala, moraju vježbati svoje interne vještine, pomno paziti na upravljanje i dati jednaku težinu rezultatu i kvalitetu. Kombinacija toga dvoje ne može biti pristrana. Svi direktori radionica to bi trebali raditi s pozitivnim stavom, ozbiljno shvatiti svaki indeks procjene, prihvatiti test kompanije i uspostaviti sistem nadoknade orijentiran na učinak.

Godišnja ocjena učinka direktora radionice mala je računovodstvena jedinica koja kombinira tretman i procjenu učinka kako bi funkcija direktora radionice bila jasnija, a koristi direktnije, kako bi se povećao entuzijazam u radu i efikasnost kompanije. Nadam se da kontinuiranim poboljšanjem sistema ocjenjivanja učinka možemo osigurati uspješno ostvarenje ovogodišnjih ciljeva. Nadamo se da će direktor radionice dobro iskoristiti resurse vođe tima i zaposlenih i vredno raditi na stvaranju nove situacije u radu.


Vrijeme objavljivanja: Dec-10-2020